Wózków jezdniowych

Kursy Komercyjne » Wózków jezdniowych

         

 

 

 


 
Kurs na wózki widłowe z wymianą butli gazowych

 

 

Kurs obejmuje 40 godzin zajęć teoretycznych, 8 godzin zajęć z zakresu wymiany butli gazowych oraz15 godzin jazdy wózkiem.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu kursu zgodnie z § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (zaświadczenie z imiennym zezwoleniem pracodawcy upoważnia do kierowania wózkiem jezdniowym w zakładzie pracy)

Egzamin końcowy może być przeprowadzony przez egzaminatora z Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdanym egzaminie uczestnik otrzyma ZAŚWIADCZENIE KWALIFIKACYJNE do obsługi urządzeń transportu bliskiego (uprawnienia są ważne w całym kraju, wymiary prawa jazdy)- egzamin opłaca kursant.

Uczestnik na swój wniosek może otrzymać suplement do zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Podanie na kurs dostępne jest w sekretariacie młodzieżowym lub na stronie internetowej szkoły  http://www.zsp2kluczbork.pl(zakładka Kursy komercyjne)

Aby zapisać się na kurs należy mieć:

 

·         ukończone 18 lat życia

 

·         ukończoną co najmniej szkołę  podstawową (8-letnią) lub gimnazjum

 

·         zaświadczenie o opłaceniu kursu

 

·         zaświadczenie lekarskie– zaświadczenie o braku przeciwwskazań w uczestnictwie w kursie

Cena kursu na wózki widłowe z wymianą butli gazowych :

 

przy 10 kursantach – 450 złotych (400 złotych dla uczniów ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku)

 

przy 16 kursantach – 420 złotych (370 złotych dla uczniów ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku)

 

Harmonogram zajęć będzie dopasowany do osób pracujących lub uczących się.

 

Szczegółowych informacji odnośnie organizacji i prowadzenia kursu udziela opiekun kursu Pan Artur Klonz -kontakt: 77/4182600

 

 

 

 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com