Polub nas

CKU 2 Kluczbork

Prezentacja

CKU 2 Kluczbork

 

Adres szkoły

ul.Byczyńska 7
46-200 Kluczbork
tel/fax
77 418 2600
sekretariat@zsp2cku.pl

Nasi partnerzy

Strona główna

O szkole

Witamy na nowej stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku. W naszej szkole:

1. Nauka we wszystkich typach szkół i na kursach kwalifikacyjnych odbywa się nieodpłatnie

 

2. Gwarantujemy:

Nowoczesną bazę dydaktyczną, zajęcia praktyczne w nowoczesnych pracowniach: energii odnawialnej, budowlanej, dla sprzedawców – pracownia multimedialna, CNC – obrabiarki sterowane numerycznie,
samochodowej – pracownia patronacka firmy Peugeot; kształcenie fachowców niezbędnych na rynku pracy, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, rozwijanie zainteresowań w szkolnym radiowęźle, prężnie działającym  Samorządzie Uczniowskim, wolontariacie i licznych kołach zainteresowań; możliwość uczestniczenia w licznych konkursach, projektach i olimpiadach; zakwaterowanie w internacie wraz z wyżywieniem; kwalifikacyjne kursy zawodowe (bezpłatne); koło strzeleckie; szkolne koło tenisa ziemnego; ciepłe posiłki w barze szkolnym; wymianę międzynarodową; salę fitness dla dziewcząt; bibliotekę z centrum multimedialnym; szatnię dla uczniów; salę tenisa stołowego; współpracę z uczelniami wyższymi, szkolną sieć Wi-Fi.


3. Nauczysz się zawodu, bowiem na rynku pracy będą potrzebni fachowcy, ludzie znający się na urządzeniach elektronicznych, maszynach budowlanych, specjaliści od technologii informatycznych stosowanych dla rozwoju innych nowoczesnych gałęzi przemysłu


4. Kwalifikacje zawodowe potrzebne w naszym mieście i nie tylko, zdobyła w naszej szkole większość dorosłych mieszkańców Kluczborka.


5. Uczyć Cię będą nauczyciele profesjonaliści, którzy w większości posiadają kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów.


6. Możesz prowadzić szkolny radiowęzeł, prężnie działać w Samorządzie Uczniowskim, wolontariacie,  wydawać gazetkę szkolną, walczyć o trofea sportowe, itp.

7. OBRAZ SZKOŁY PRZEDSTAWIONY W RAPORCIE Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ:

    Szkoła wciąż zmienia swój wizerunek (otwarta dla ucznia i otoczenia biznesowego), posiada praktyczną i nowoczesną wizję edukacji ukierunkowaną na potrzeby rynku pracy (cyt."Szkoła wyrwała się z szaroburej siermiężności", "Szkoła jest na dobrych torach i mamy życzenie, by nadal zmieniała mentalności i przełamywała bariery, by nie schodziła z obranego kursu").

Uczniowie i rodzice szczególną uwagę zwrócili na to, że szkoła jest szkołą bezpieczną i przyjazną (cyt. "Brak konfliktów, istnieje bardzo dobry kontakt między nauczycielami i uczniami oraz są możliwości nawiązania trwałych przyjaźni", "Tu spełniamy swoje marzenia i rozwijamy różne inne zainteresowania").

Również przedstawiciel organu prowadzącego z uznaniem wypowiadał się

o szkole, o poczynionych zmianach i sprawności organizacyjnej dyrektora, który cyt. "Sam wychodzi z inicjatywą, poszukuje, zdobywa nowe,

niezagospodarowane ścieżki stwarzając możliwości rozwoju młodzieży, szkoły, środowiska lokalnego". Jego zdaniem, cyt. "Wyjątkowość szkoły tkwi w tym,

 że jest szkołą z przyszłością, stwarzającą szanse rozwoju każdemu uczniowi", "Nie ma w lokalnym środowisku takiego drugiego miejsca z bazą ukierunkowaną na potrzeby uczniów, w którym kształci się młodzież zawodowo w odtwarzanych kierunkach i nowych kierunkach kształcenia, zdobywania nowych umiejętności zawodowych, rozwoju specjalizacji w kształceniu

młodzieży i dorosłych".

Wszyscy uczestnicy prowadzonych rozmów stwierdzili, że absolwenci szkoły nie tylko radzą sobie na lokalnym rynku pracy (aktywni, przedsiębiorczy, samodzielni), ale są dobrze przygotowywani do prowadzenia własnej

działalności gospodarczej. Z tego tytułu badana szkoła znana jest w środowisku jako: "NAJBARDZIEJ ZAWODOWA SZKOŁA W MIEŚCIE".


 

 

 

 

 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com