Biblioteka

Szkoła » Biblioteka

 

 

Godziny pracy biblioteki:

Dzień tygodnia

Czas pracy

poniedziałek

14.00 – 16.00

wtorek

8.00 – 13.00

środa

8.00 – 8.450, 9.40 – 13.40, 14.00 – 16.00

czwartek

9.00 – 15.00

piątek

9.00 – 11.00, 12.00 – 16.00

 

Nauczyciele bibliotekarze w roku 2016/2017:

mgr J. Nakonieczna mgr A. Nowak

Biblioteka szkolna ZSP Nr 2 służy uczniom i nauczycielom naszej szkoły.

Składa się z 3 pomieszczeń:

- wypożyczalni, w której można wypożyczać książki od poniedziałku do piątku.

- czytelni, w której są warunki do cichej pracy i odrabiania pracy domowej. W czytelni można skorzystać z czasopism: „Cogito” i „Biblioteka w Szkole”. W bibliotece znajduje się czytelnia, która udostępnia beletrystykę, książki popularno - naukowe, słowniki i czasopisma edukacyjne.

- multimedialnego centrum komputerowego, które zostało wyposażone w 5 stanowisk komputerowych dostępnych dla uczniów i nauczycieli.

Cel główny działalności biblioteki:

Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach kształcenia.

Cele szczegółowe:

  1. Przygotowanie ucznia do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno - bibliograficznego.

  2. Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych.

  3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz pomoc we wzbogacaniu warsztatu pracy kadry pedagogicznej szkoły.

  4. Kultywowanie tradycji kraju, szkoły, regionu, miasta i biblioteki poprzez wprowadzenie treści patriotycznych.

  5. Przygotowanie młodzieży do korzystania z nowoczesnej technologii informatycznej.

Księgozbiór biblioteki:

Księgozbiór liczy ponad 15 000 woluminów. Dostosowany jest do potrzeb uczniów, nauczycieli i rodziców. Gromadzimy literaturę piękną, książki popularnonaukowe, słowniki i encyklopedie. Zadaniem biblioteki jest upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży poprzez imprezy: konkursy literackie, czytelnicze, wystawy i spotkania z ciekawymi ludźmi.

Zajęcia pozalekcyjne:

Uczniowie mają możliwość uczęszczania na zajęcia pozalekcyjne z Koła Przyjaciół Książki, na którym pogłębiają wiedzę o upowszechnianiu czytelnictwa, literaturze i źródłach informacji. Z pomocą nauczyciela tworzą katalog prezentacji multimedialnych na potrzeby lekcji bibliotecznych. Biorą aktywny udział w organizacji tematycznych wystaw i konkursów. Na potrzeby akcji organizowanych przez bibliotekę wykonują plakaty reklamowe.

Czasopisma prenumerowane w roku szkolnym 2016/2017

„Cogito” i „Biblioteka w Szkole”

 

 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com